Kultura Wiara

144. Muzyka i film na Wielką Sobotę

„Po dramacie Wielkiego Piątku zapada milczenie Wielkiej Soboty, dnia pełnego oczekiwania i nadziei. Wspólnota chrześcijańska wraz z Maryją czuwa na modlitwie przy grobie i czeka na chwalebne wydarzenie zmartwychwstania.” Jan Paweł II Wielka Sobota to dzień ciszy. Także dziś kościół wstrzymuje się z odprawieniem Mszy Świętych i innych nabożeństw. Dzień upływa na zadumie i czuwaniu. …

Continue Reading
Małżeństwo Wiara

144. Muzyka i film na Wielki Piątek

„W Wielki Piątek, w dniu pokuty i postu, wspominać będziemy mękę i śmierć Jezusa, trwając w adoracji Krzyża. Na Kalwarii Syn Boży wziął na siebie nasze grzechy, ofiarując się Ojcu jako ofiara przebłagalna. Z Krzyża, źródła naszego zbawienia, rodzi się nowe życie dzieci Bożych”. Jan Paweł II. Wieczorem, po czuwaniu możemy trwać w wielkopiątkowej zadumie …

Continue Reading
Kultura Wiara

143. Muzyka i film na Wielki Czwartek

Wielki Czwartek. Dzień ustanowienia sakramentów kapłaństwa i eucharystii, ale też dzień lekcji miłości do innych i prawdziwej pokory. „Obrzędy Mszy św. in Cena Domini [Wieczerzy Pańskiej – przyp. autora] stanowią wyraźną zachętę do kontemplowania Eucharystii, głównej tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. (…)

Continue Reading