181. Wszystkiego najlepszego Polsko!

Sto lat temu odzyskałaś Niepodległość. Było to możliwe dzięki wielkiej dziejowej szansie, którą wykorzystali Polacy, jaką była zawierucha I Wojny Światowej. Nadto mieliśmy dobą i zdolną elitę. Mieliśmy ludzi, którzy potrafili najpierw wywalczyć i wynegocjować nam Niepodległość, a potem scalić ziemie trzech różnych zaborców, a przede wszystkim scalić serca i umysły Polaków. Nie było by…Continue reading 181. Wszystkiego najlepszego Polsko!

180. Niepodległość 1918: Walka o granice z Rosją i rzecz o Galicji

Jest lato 1920 roku. Ledwo co wskrzeszona Polska staje w obliczu wielkiego zagrożenia. Ze wschodu na jej ziemie, nadciąga Armia Czerwona pod wodzą gen. Tuchaczewskiego. Nikt nie daje młodej Polsce szans na przeżycie. Od 4 lipca wojska bolszewickie z powodzenie prowadzą ofensywę na Wilno- Mińsk- Warszawę. Polskie Wojska w defensywie, ustępują radzieckim najeźdźcom.

179. Niepodległość 1918: Walka o granice zachodnią i Spisz

Jest 18 listopada 1918 roku. Został właśnie utworzony w Warszawie pierwszy rząd II Rzeczpospolitej pod przewodnictwem premiera Jędrzeja Moreczewskiego, to rozpoczęło wielką walkę polityczną między stronnictwami odradzającego się Państwa Doszło nawet do próby prawicowego zamachu stanu. Wielki chaos w którym rodził polityczny ustrój Polski, był jednak kontrolowany przez twardą rękę Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.…Continue reading 179. Niepodległość 1918: Walka o granice zachodnią i Spisz