147. Oczy Miłosierdzia

Tags

, , , ,

Panie Jezu dziś wpatruje się w Twoje oczy w łagiewnickim obrazie.

Wpatruje się w ich głębie. Wiem, to tylko obraz.

Zastanawiam się jak Twój wzrok mógł wyglądać na żywo.

Pewnie był to wzrok przepełniony miłością, dobrocią i niespotykaną wręcz radością. Był to jednak też wzrok stanowczy, wzrok osoby która wie, że jest prawdą, drogą i życiem. Pewnie był to wzrok zapraszający, wołający wręcz: „przyjdź do mnie i zaufaj mi”, ale na pewno nie był to wzrok nakazujący, jesteś przecież Bogiem wolności.

Fragment obrazu Jezusa Miłosiernego. Portal Wiara

Continue reading

146. Obowiązek głoszenia prawdy o Zmartwychwstaniu

Tags

, , ,

Skoro Jezus po Zmartwychwstaniu nie ukazuje się tylko apostołom, ale wpierw kobietom i to do nich pierwszych kieruje słowa by poszły i opowiedziały o tym czego były świadkami, to nowa ewangelizacja to już nie księża wygłaszający teologiczne kazania, niezrozumiałym językiem z ambony w Kościele, ale pełni pasji kapłani i świeccy wychodzący do ludzi i zapalający ich nie tyle teologiczną teorią co świadectwem spotkania ze Zmartwychwstałym. Continue reading

Przejdź do paska narzędzi