436. Droga Światła: Wolna wola

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec.” Słowa Pana Jezusa z ostatniej niedzieli pokazują jak bardzo Bóg szanuje naszą wolną wolę. Brama to konstrukcja statyczna. Owca sama musi wejść przez bramę by znaleźć się w bezpiecznej zagrodzie, Ona musi wybrać drogę do bramy, nie zboczyć z tej drogi i sama musi przez tą bramę…Continue reading 436. Droga Światła: Wolna wola

434. Droga Światła: Inaczej

Spotkanie uczniów idących do Emaus z Jezusem- ewangelia z ostatniej niedzieli- jest nam doskonale znane. Uczniowie spotykają Jezusa, nie poznają Go jednak. Rozmawiają o Jego pojmaniu i śmierci. Ten wyjaśnia im pisma odnoszące się do Niego. Kościół, pewnie właśnie w związku z fragmentem dotyczącym pism ustanowił tą ostatnią niedzielę, niedzielą Pisma Świętego. Dużo więc, pewnie…Continue reading 434. Droga Światła: Inaczej

432. Droga Światła: Miłosierdzie

Odkrycie prawdy, że zbawienie jest za darmo rozpoczyna drogę do próby odgadnięcia jak piękna jest wiara chrześcijańska. Jezus umarł za mnie na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał. Wziął wówczas wszystkie grzechy ludzkości na siebie i otwarł dla ludzkości możliwość zbawienia. Jezus zrobił to z miłości do nas, z miłości do mnie i do Ciebie. Ważne…Continue reading 432. Droga Światła: Miłosierdzie

359. Życie w obfitości

W tegoroczną noc Zmartwychwstania, w trakcie Wigilii Paschalnej, szczególnie mocno dotarły do mnie słowa z proroka Izaaka (Iz 1-11), a zwłaszcza ten fragment:  „Tak mówi Pan: „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to,…Continue reading 359. Życie w obfitości