506. Postna droga: Życie tu i teraz

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM». To zdanie ze środowej ewangelii, niesie w sobie wiele treści.Mowa tu o Bóstwie Jezusa, który mówi o sobie tak jak Bóg do Mojżesza- „Ja Jestem” Jezus mówi, że jest na długo przed tym zanim pojawił się Abraham. Jezus jest Bogiem, stworzył…Continue reading 506. Postna droga: Życie tu i teraz

502. Postna droga: by nie być jak faryzeusz

„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony” To słynne zdanie z dzisiejszej ewangelii, w której czytamy przypowieść o modlitwie faryzeusza i celnika. Faryzeusz skrupulatnie przestrzegał prawa, płacił dziesięcinie, przestrzegał postów i pewnie szeregu innych nakazów i zakazów. Czuł się przez to lepszy od innych, więcej gardził innym. Gardził takim…Continue reading 502. Postna droga: by nie być jak faryzeusz

500. Postna Droga: dar z siebie

„Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie” Słowa Jezusa z poniedziałkowej ewangelii każą mi się zapytać jaki jestem dla innych? To ważne pytanie na drodze nawrócenia, jaką powinna być droga Wielkiego Postu. Czy jestem wystarczająco miłosierny, czy nie osądzam, czy nie potępiam, wreszcie czy potrafię odpuścić? Trudno inaczej zrozumieć tą ewangelię jako informacje, że…Continue reading 500. Postna Droga: dar z siebie

495. Postna Droga: życie i śmierć

«Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.” (Pwt 30,15) Powyższy cytat z czwartkowego pierwszego czytania idealnie…Continue reading 495. Postna Droga: życie i śmierć