403. Wielki Czwartek: Miłość

Komu ostatnio umyłeś nogi? Uklęknięcie przed druga osobą i umycie jego nóg to wielkie uniżenie, to poświęcenie siebie drugiemu. To pytanie, komu ostatnio umyłeś nogi, może zatem brzmieć nieco inaczej, kogo kochałeś tak bardzo że jesteś wstanie poświęcić się dla niego bez reszty, bez kalkulacji czy ci się to opłaca. Umiesz tak kochać? Kochać do…Continue reading 403. Wielki Czwartek: Miłość

292. Sław Języku Tajemnice – Wielki Czwartek

Wielki Czwartek. Dzień ustanowienia Eucharystii, Dzień Ostatniej Wieczerzy, Dzień Sakramentu Kapłaństwa i największego przykładu miłości Boga do Człowieka. Jest to także Dzień Zdrady Judaszowej i pojmania Jezusa. Bądźmy dziś razem z Jezusem w Wieczerniku i wieczorem po Jego pojmaniu. Zaprośmy Go do naszych domów, rodzin, uczyńmy z naszych domostw wieczernik i wsłuchamy się w to…Continue reading 292. Sław Języku Tajemnice – Wielki Czwartek