422. Postna Droga: zderzenie z prawdą o Janie Pawle II

„Gdy zatem zbliża się ku końcowi drugie tysiąclecie chrześcijaństwa, jest rzeczą słuszną, aby Kościół w sposób bardziej świadomy wziął na siebie ciężar grzechu swoich synów, pamiętając o wszystkich tych sytuacjach z przeszłości, w których oddalili się oni od ducha Chrystusa i od Jego ewangelii i zamiast dać świadectwo życia inspirowanego wartościami wiary, ukazali światu przykłady…Continue reading 422. Postna Droga: zderzenie z prawdą o Janie Pawle II