Słowo Życia Wiara

163. Chrześcijański radykalizm

Dzisiejsza ewangelia to zaproszenie do tego, by nie być letnim, by porzucić wszystko i jednoznacznie opowiedzieć się za Jezusem:

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją

Życie z Jezusem to taki skarb ukryty w roli, to taka drogocenna perła.

Znalazca skarbu w roli, sprzedał wszystko co miał, kupił rolę, by zdobyć ten skarb, podobnie kupiec, sprzedał wszystko co miał i kupił tą drogocenną perłę.

Czy my potrafimy, sprzedać wszystko co mamy by pójść za Jezusem? Czy potrafimy dla Niego, wszystko poświęcić? Czy umiemy zrezygnować z wszystkiego tego, co nas od Niego odciąga? Czy chcemy na serio walczyć z każdym naszym grzechem, słabością wadą?

Czy stać nas na to by sprzedać wszystkie nasze grzechy, po to by kupić Królestwo Niebieskie?

To jest postawa radykalizmu. Radykalizmu w wysiłku i w chęci, w zostawieniu wszystkiego co odciąga nas od Boga.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *