272. Krzyż choroby, odchodzenia i opieki/ Jan Paweł II na Wielki Post # I

„Życie człowieka jest cennym darem, który należy kochać i którego trzeba bronić w każdej fazie. Przykazanie: «Nie zabijaj!», domaga się poszanowania go i promowania zawsze, od początku po naturalny kres. To przykazanie obowiązuje także w obliczu choroby i wówczas, kiedy spadek sił ogranicza zdolność człowieka do autonomii. Jeżeli proces starzenia się z jego nieuchronnymi uwarunkowaniami…Continue reading 272. Krzyż choroby, odchodzenia i opieki/ Jan Paweł II na Wielki Post # I

74. Postne Skojarzenia: ZWYCIĘSKI KRZYŻ

Krzyż, drzewo hańby. Śmierć krzyżowa uchodziła w czasach Jezusa za najtragiczniejszą i najbardziej haniebną. Po śmierci Jezusa Krzyż stał się drzewem zwycięstwa, symbolem zbawienia i ostatecznie „logiem” chrześcijan. Najbardziej haniebny znak, największe szyderstwo, został przemieniony w znak miłości, nieprzejednanego wręcz miłosierdzia, poświęcenia się dla innych, znak zbawienia. Bo Jezus tak właśnie przemienia. Z największego syfu…Continue reading 74. Postne Skojarzenia: ZWYCIĘSKI KRZYŻ