Słowo Życia Wiara

146. Obowiązek głoszenia prawdy o Zmartwychwstaniu

Skoro Jezus po Zmartwychwstaniu nie ukazuje się tylko apostołom, ale wpierw kobietom i to do nich pierwszych kieruje słowa by poszły i opowiedziały o tym czego były świadkami, to nowa ewangelizacja to już nie księża wygłaszający teologiczne kazania, niezrozumiałym językiem z ambony w Kościele, ale pełni pasji kapłani i świeccy wychodzący do ludzi i zapalający …

Continue Reading