Słowo Życia Wiara

146. Obowiązek głoszenia prawdy o Zmartwychwstaniu

Skoro Jezus po Zmartwychwstaniu nie ukazuje się tylko apostołom, ale wpierw kobietom i to do nich pierwszych kieruje słowa by poszły i opowiedziały o tym czego były świadkami, to nowa ewangelizacja to już nie księża wygłaszający teologiczne kazania, niezrozumiałym językiem z ambony w Kościele, ale pełni pasji kapłani i świeccy wychodzący do ludzi i zapalający ich nie tyle teologiczną teorią co świadectwem spotkania ze Zmartwychwstałym.

A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą

Fakt Zmartwychwstania to wydarzenie, które niszczy strach. Jezus po zmartwychwstaniu wielokrotnie mówi: „nie bójcie się”, „pokój wam”, a potem „idźcie i oznajmijcie”, to czego jesteście świadkami. Jako chrześcijanie jesteśmy świadkami Zmartwychwstania, ten fakt jest zatem dla nas wielkim zadaniem, o które prosi nas Zmartwychwstały.

Mamy obowiązek głoszenia Światu tej niesamowitej nowiny, że Jezus Zmartwychwstał, a zatem i my zmartwychwstaniemy. Śmierć nie jest więc końcem wszystkiego, jest dopiero początkiem! W takiej optyce łatwiej jest pokonywać trudy ziemskiego życia, godzić się na ten niesprawiedliwy świat. W takiej perspektywie wewnętrzna radość i pokój serca, mimo często ciężkich krzyży, niepowodzeń, cierpienia nie jest czymś nienormalnym, ale jest logicznym wyborem. Bo nawet jeśli ktoś lub coś zniszczy mi to moje ziemskie życie, to mnie nie zniszczy.

W dzisiejszych czasach dużo bardziej potrzeba, świadków zmartwychwstania niż teoretyków. Potrzeba świadectwa a nie nauczycieli. Dziś my Chrześcijanie, potrzebujmy nawrócenia, ewangelizacji która doprowadza nas do spotkania z żywym Jezusem. Doświadczenie takiego spotkania nie możemy jednak zostawić dla siebie, musimy wyjść z nim do Świata!.

Nowa ewangelizacja to już nie księża wygłaszający teologiczne kazania, niezrozumiałym językiem z ambony w Kościele, ale pełni pasji kapłani wychodzący do ludzi i zapalające ich nie tyle teologiczną teorią co świadectwem spotkania z Jezusem. Jednak odpowiedzialność za głoszenie nowiny o spotkaniu ze Zmartwychwstałym nie spoczywa tylko na księżach ale na wszystkich nas. Jezus po zmartwychwstaniu nie ukazuje się tylko apostołom, ale wpierw kobietom i to do nich pierwszych kieruje słowa by poszły i opowiedzieli o tym czego były świadkami. Nie wolno nam zatem odpowiedzialność za ewangelizację pozostawić księżom. Wszyscy musimy ewangelizować, opowiadając innym o Jezusie, o tym czego dokonał w naszym życiu, a co najtrudniejsze musimy ewangelizować przykładem naszego życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *