293. Jezu Chryste Panie Miły – Wielki Piątek

Wielki Piątek. Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. Dziś, niech w naszych mieszkaniach główne- uroczyste miejsce – zajmie Krzyż. Za Jego adoracje można dziś uzyskać odpust zupełny. Towarzyszmy dziś z całą rodziną Jezusowi cierpiącemu. Rodzinna Droga Krzyżowa, koronka do Bożego Miłosierdzia (dziś początek litanii do Bożego Miłosierdzia) może być wartościowym przejściem przez ten wyjątkowo smutny…Continue reading 293. Jezu Chryste Panie Miły – Wielki Piątek

144. Muzyka i film na Wielki Piątek

„W Wielki Piątek, w dniu pokuty i postu, wspominać będziemy mękę i śmierć Jezusa, trwając w adoracji Krzyża. Na Kalwarii Syn Boży wziął na siebie nasze grzechy, ofiarując się Ojcu jako ofiara przebłagalna. Z Krzyża, źródła naszego zbawienia, rodzi się nowe życie dzieci Bożych”. Jan Paweł II. Wieczorem, po czuwaniu możemy trwać w wielkopiątkowej zadumie…Continue reading 144. Muzyka i film na Wielki Piątek

74. Postne Skojarzenia: ZWYCIĘSKI KRZYŻ

Krzyż, drzewo hańby. Śmierć krzyżowa uchodziła w czasach Jezusa za najtragiczniejszą i najbardziej haniebną. Po śmierci Jezusa Krzyż stał się drzewem zwycięstwa, symbolem zbawienia i ostatecznie „logiem” chrześcijan. Najbardziej haniebny znak, największe szyderstwo, został przemieniony w znak miłości, nieprzejednanego wręcz miłosierdzia, poświęcenia się dla innych, znak zbawienia. Bo Jezus tak właśnie przemienia. Z największego syfu…Continue reading 74. Postne Skojarzenia: ZWYCIĘSKI KRZYŻ