359. Życie w obfitości

W tegoroczną noc Zmartwychwstania, w trakcie Wigilii Paschalnej, szczególnie mocno dotarły do mnie słowa z proroka Izaaka (Iz 1-11), a zwłaszcza ten fragment:  „Tak mówi Pan: „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.”

Czy ten fragment nie jest niejako instrukcją obsługi chrześcijańskiego życia?

Bóg obiecuje bowiem, że wtedy gdy będziemy Go słuchać, żyć będziemy w obfitości. Jeśli znać będziemy treść Bożego Słowa i do niego się stosować, jeść będziemy przysmaki, a więc nie tylko będziemy najedzeni, ale rozkoszować będziemy się w przeróżnych przysmakach. Tu na ziemi, w naszej codzienności otrzymamy wszystko co nam potrzeba, a nawet i więcej bo stać nas będzie na przysmaki. Co naturalne także, jeśli żyć będziemy w prawdziwej bliskości Boga także i nasze życie duchowe toczyć się będzie na wysokim poziomie. Dusza nasza zakosztuje tłustych potraw. Warto zatem najeść się do syta Słowa Bożego. Tylko czy my to potrafimy?

Na ile staramy się słuchać Słowa Bożego? Na ile go znamy? Na ile wprowadzamy potem w życie?

A może ograniczmy się tylko do pewnych okresów, świąt. Był Wielki Post to bardziej daliśmy czas Bogu, przez różne rekolekcje, zadania, wyrzeczenia. Były Święta to i częściej widziano nas w kościele. Teraz wracamy do codzienności, a Bóg… odwiedzimy Go znów w niedziele.  Tymczasem, zgodnie z dalszą częścią cytowanego wyżej czytania, Bóg mówi: „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko.” a zatem zawsze, nie tylko od święta. Nie ograniczajmy Go w naszym życiu, ale zanurzmy się w Nim, a żyć będziemy w szczęśliwości.

Co więcej, łaski od Boga, są za darmo. Kupujmy bez pieniędzy, spożywajmy, pijmy za darmo. Nie musimy zasłużyć na łaskę Boga, łaska nie jest dla wybranych. On daje za darmo, każdemu kto zechce brać.

To czytanie Kościół przypomina w noc Zmartwychwstania. Jezus Zmartwychwstał, otworzył dla nas zdroje łask. Przez Jego mękę i śmierć my nie musimy już umierać. On nas już zbawił. Teraz możemy tylko z tego zbawienia skorzystać, wystarczy tylko powiedzieć mu „Tak” i dać się porwać Bożemu Słowu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *