373. Matka Boska matką Kościoła

Dziś drugi dzień Zielonych Świąt. Nie jest to święto obowiązkowe, ale warto dziś jednak pójść do kościoła i spotkać się na eucharystii z Jezusem i Jego matką. Dziś wspomnienie NMP Matki Kościoła.

Pisałem już o tym jakiś czas temu, mam wrażenie że katolicy, zwłaszcza Ci z nurtu charyzmatycznego, popularni katoliccy ewangelizatorzy, yotuberzy mają problem z Maryją. Teologia protestancka gdzieś przemówiła do nich na tyle, że nie bardzo wiedzą jak poradzić sobie z czcią jaką Maryi- słusznie – oddaje Kościół Katolicki.

Maryja w Katechizmie Kościoła Katolickiego

Tymczasem otwierając Katechizm Kościoła Katolickiego czytamy:

964 Rola Maryi wobec Kościoła jest nieodłączna od Jej zjednoczenia z Chrystusem i wprost z niego wynika. „Ta zaś łączność Matki z Synem w dziele zbawczym uwidacznia się od chwili dziewiczego poczęcia Chrystusa aż do Jego śmierci”. W sposób szczególny ukazuje się w godzinie Jego męki:

Błogosławiona Dziewica szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie swoje zjednoczenie z Synem aż do krzyża, przy którym nie bez postanowienia Bożego stanęła, najgłębiej ze swoim Jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem, z miłością godząc się, aby doznała ofiarniczego wyniszczenia żertwa z Niej zrodzona; a wreszcie przez tegoż Jezusa Chrystusa umierającego na krzyżu oddana została uczniowi jako matka tymi słowami: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19, 26-27)[3] .

965 Po Wniebowstąpieniu swego Syna „modlitwami swymi wspierała początki Kościoła”. Razem z Apostołami i kilkoma kobietami widzimy „także Maryję błagającą w modlitwach o dar Ducha, który podczas Zwiastowania już Ją był zacienił”[4].

971Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48). „Pobożność Kościoła względem Świętej Dziewicy jest wewnętrznym elementem kultu chrześcijańskiego” [11] . Najświętsza Dziewica „słusznie doznaje od Kościoła czci szczególnej. Już też od najdawniejszych czasów Błogosławiona Dziewica czczona jest pod zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki, pod której obronę uciekają się w modlitwach wierni we wszystkich swoich przeciwnościach i potrzebach… Kult ten… choć zgoła wyjątkowy, różni się przecież w sposób istotny od kultu uwielbienia, który oddawany jest Słowu Wcielonemu na równi z Ojcem i Duchem Świętym, i jak najbardziej sprzyja temu kultowi”[12] . Wyraża się on w świętach liturgicznych poświęconych Matce Bożej oraz w modlitwie maryjnej, takiej jak różaniec, który jest „streszczeniem całej Ewangelii”.

To raptem kilka fragmentów spośród wieku poświęconych Maryi. Znamienne jest podkreślenie, że kult Maryi rożni się od  kultu Trójcy Przenajświętszej. Maryja nie jest dla nas boginią jak uważają o nas protestanci, Maryja jest dla nas niepokalanie- bez grzechu- poczętą Matką Boga, która z duszą i ciałem została wzięta do Nieba i jako Matka Boga ma do niego wyjątkowy dostęp, a jednocześnie znając trudy życia na ziemi, jest dla nas -z woli Boga – przewodniczką do Niego, którą z racji tego że jest matką Boga, szczególnie czcimy.

Maryja w Biblii

Co więcej kult Maryi jest na wskość biblijny. Znajdujemy szereg tekstów Startego Testamentu, odnoszących się do dziewicy, która porodzi Syna Bożego, ale też wiele fragmentów Nowego Testamentu. Hymn Magnificat z ewangelii Łukasza, gdzie Maryja wprost mówi, że będzie czczona na wieki, dlatego że „wielkie rzeczy uczynił jej Wszechmocny”, mamy scenę z wesela w Kanie Galilejskiej gdy po interwencji Maryi Jezus dokonuje pierwszego publicznego cudu opisanego w Piśmie Świętym, mamy wreszcie Maryję w rodzącym się Kościele, gdy po wniebowstąpieniu trwa na modlitwie z apostołami. Pewne jest zatem że Maryja interweniowała u Jezusa i konkretne zdarzenia, konkretne cuda wydarzyły się dzięki tej interwencji. Pewne jest także, że wolą Boga było by Jego Matka odbierała szczególną cześć i odgrywała wyjątkowa rolę w dziele zbawienia.

Warto zatem pójść za wolą Boga i obrać sobie Maryję za przewodniczkę naszego życia, ja tak zrobiłem i naprawdę było warto. Czuje jej opiekę, wsparcie i pomoc. Tak Ona jest Matką Kościoła i moją Matką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *