419. PROCES JEZUSA (1/5)

W każdą środę Wielkiego Postu na blogu wracam do procesu Jezusa Chrystusa. Czy proces ten był przeprowadzony zgodnie z ówczesnymi procedurami i w sposób prawidłowy? Kto ponosi prawną odpowiedzialność za wyrok skazujący Jezusa z Nazaretu na śmierć? Czy możliwa jest rewizja tamtego Wyroku? Odpowiedź znajdziesz na blogu. 

Proces Jezusa Chrystusa miał miejsce najprawdopodobniej w 31 lub 33 r n.e. (P. Świącicka, „Proces Jezusa”) Jedną najbardziej prawdopodobnych dat śmierci Jezusa wymienia się piątek 7 kwietnia 30 roku. (M. Sobczyk „Proces Jezusa oczami historyka i prawnika”) W pierwszym wpisie na ten temat przenoszę się jednak prawie o 2000 lat później. 25 kwietnia 1933 roku o godz. 14.00 w Jerozolimie zebrał się specjalny Trybunał w składzie pięciu Żydów aby ponownie rozpatrzyć sprawę Jezusa z Nazaretu.

Opat Giuseppe Ricciotti w swej książce Vita di Gesu Christo tak opisuje to zdarzenie: „W związku z tym, że dzisiaj już nie istnieje Sanhedryn, który 19. wieków temu skazał Pana Jezusa i wyraził życzenie, by ta niewinna krew spadła na nich i na ich synów, właśnie ci synowie w 1933 roku utworzyli w Jerozolimie oficjalny Trybunał, złożony z pięciu znacznych Izraelitów, by na nowo podjąć sprawę tego wyroku. Wyrok wypowiedziany w tej sprawie przez ten Trybunał, przy czterech głosach za i jednym przeciw, brzmi: Pierwotna wypowiedź Sanhedrynu powinna być odwołana, gdyż niewinność Oskarżonego została udowodniona i dlatego Jego skazanie stało się jedną z największych pomyłek, jakie zostały popełnione przez ludzi. Odwołanie jej stałoby się przyczyną chluby dla narodu żydowskiego.”

Kolejna próba rewizji została przeprowadzona już po powstaniu państwa Izrael. Wówczas to Sądu Najwyższego Państwa Izrael wpłynęły wnioski o dokonanie rewizji Wyroku skazującego Jezusa na śmierć. Sąd Najwyższy uznał się jednak za niewłaściwy. Stwierdzono iż materiał źródłowy nie potwierdza by chodziło o proces przed sądem żydowskim. Stwierdzono iż właściwym w sprawie jest sąd włoski, jako następca Imperium Rzymskiego.

Czy racje mają sędziowie Sądu Najwyższego Państwa Izrael? To Włosi jako spadkobiercy Rzymian odpowiadają za wydanie Wyroku skazującego na Jezusa przed ich przodków? Kto jest winny tej śmierci? Odpowiedź w kolejnych częściach cyklu. Kolejny już za tydzień.

Przygotowując cykl korzystałem z prac:

P. Święcicka „Ukrzyżowany! Proces Jezusa 2000 lat później”

P. Święcicka Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego, Warszawa 2012

M. Sobczyk „Proces Jezusa oczami historyka i prawnika” STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA Tom XII

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *