434. Droga Światła: Inaczej

Spotkanie uczniów idących do Emaus z Jezusem- ewangelia z ostatniej niedzieli- jest nam doskonale znane. Uczniowie spotykają Jezusa, nie poznają Go jednak. Rozmawiają o Jego pojmaniu i śmierci. Ten wyjaśnia im pisma odnoszące się do Niego. Kościół, pewnie właśnie w związku z fragmentem dotyczącym pism ustanowił tą ostatnią niedzielę, niedzielą Pisma Świętego. Dużo więc, pewnie…Continue reading 434. Droga Światła: Inaczej

420. Postna droga: przebaczenie

We wtorkowej ewangelii Jezus uczył nas jak się modlić, mówił o tym by nie być gadatliwym na modlitwie, polecił nam odmawiać „Ojcze nasz” Naukę tą Jezus kończy, ważnym stwierdzeniem: „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień” Skuteczna…Continue reading 420. Postna droga: przebaczenie