275. Krzyż biedy/ / Jan Paweł II na Wielki Post # II

Przeszkodą w uczynieniu drugiego człowieka naszym bliźnim jest to, że nie dość kochamy Boga i naszych braci. Dlaczego jest nam trudno wyjść poza ważne, lecz nie wystarczające stadium przemyśleń, deklaracji lub protestów, ażeby stać się imigrantem z imigrantami, uchodźcem z uchodźcami, ubogim z tymi, którzy pozbawieni są wszystkiego? (…) Pozwólcie więc, by przeniknął was duch pokuty i nawrócenia, który jest duchem miłości i dzielenia się; na wzór Chrystusa uczyńcie swoimi bliźnimi tych, którzy zostali ograbieni i poranieni, tych, których świat nie zauważa lub odrzuca. Uczestniczcie we wszystkich poczynaniach waszych Kościołów lokalnych, ażeby każdy chrześcijanin i każdy człowiek dobrej woli zatroszczył się o zapewnienie każdemu ze swych braci środków, także materialnych, do życia godnego, by każdy podjął odpowiedzialność za ludzki i duchowy rozwój ich samych i ich rodzin.”

Jan Paweł II, (Kto jest moim bliźnim? Orędzie na Wielki Post 1982)

Papież Jan Paweł II, tak jak dziś Franciszek, już kilkadziesiąt lat temu upominał się o los tych najbiedniejszych. Prosił by jałmużna w Wielkim Poście przybrała konkretne pole działania, by każdy chrześcijanin do takiego działania przystąpił. Pouczał jednocześnie, by akcje charytatywne nie dokonywać z pozycji wyższości, ale w postawie miłości. Stąd jego słowa by być uchodźcą z uchodźcami, biednym z tym którzy pozbawieni się wszystkiego. Wiele jest w naszym kraju akcji charytatywnych, wiele jest środków pomocy. Słynna już- promowana na Deonie- „zupa na Plantach” jest przykładem takiego bycia z bezdomnymi i biednymi w miłości, bez oceniania wytykania palcami.

Bieda to jednak nie tylko brak środków do życia, brak miejsca do życia. Krzyż biedy to także ograniczenia czy to z powodu choroby czy zaniedbań w życiu społecznym prowadzące do gorszego traktowania, wykluczania albo pełnego litości ustępowania.

Skierowana do tego rodzaju biedy jest też w Krakowie inna akcja- „Festiwal zaczarowanej piosenki” Festiwal zwrócony do dzieci niepełnosprawnych, zorganizowany w sposób profesjonalny, bez taryfy ulgowej dla dzieciaków startujących w konkursie woklanym- jest to więc akcja przywracająca im godność.

Bądźmy w tym Wielkim Poście dla innych, angażujmy się w akcje pomocy, zbiórki, albo w inną zupełnie pomoc- nie materialną ale przywracającą komuś godność.

—————————————————————————————————-

Za tydzień, kolejne spotkanie Janem Pawłem II w kolejnym Jego orędziu na Wielki Post.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *