410. Spotkała Anioła?

„Bóg przychodzi w porę. Zawsze. Ani za szybko, ani za późno. Często gdy jedziemy na oparach. I ma spoko pomysły.” Powyższy cytat pochodzi ze wpisu na Facebooku Anny Musiał. Opisuje ona zdarzenie podczas którego spotkała swojego Anioła Stróża. Brakowało jej benzyny, najbliższa stacja oddalona była o kilkadziesiąt kilometrów, zatrzymała się na poboczu bo zgodnie z…Continue reading 410. Spotkała Anioła?

275. Krzyż biedy/ / Jan Paweł II na Wielki Post # II

„Przeszkodą w uczynieniu drugiego człowieka naszym bliźnim jest to, że nie dość kochamy Boga i naszych braci. Dlaczego jest nam trudno wyjść poza ważne, lecz nie wystarczające stadium przemyśleń, deklaracji lub protestów, ażeby stać się imigrantem z imigrantami, uchodźcem z uchodźcami, ubogim z tymi, którzy pozbawieni są wszystkiego? (…) Pozwólcie więc, by przeniknął was duch…Continue reading 275. Krzyż biedy/ / Jan Paweł II na Wielki Post # II

42. Adwentowe Opowieści. Mikołaj

Mimo olbrzymiego bogactwa, był skromnym człowiekiem. Do nikogo nie odnosił się z wyższością. Twierdził iż o wartości człowieka nie świadczy grubość jego portfela, zgromadzony majątek czy statut społeczny. Rzeczy materialne nie miały dla niego wartości. Jeszcze za młodu rozkochał się bowiem w Piśmie Świętym. Znany był jako człowiek bardzo pobożny i prawy, niektórzy szydzili wręcz…Continue reading 42. Adwentowe Opowieści. Mikołaj