424. Postna droga: spowiedź

Ile razy mam przebaczać? Czy aż siedem razy? „Nie twierdzę, że siedem, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” Powyższe słowa słyszeliśmy w jednej z ewangelii kończącego się tygodnia. Przebaczać mamy nieskończoną ilość razy. O to prosi nas Jezus. Przebaczenie jest trudne. Czasem ktoś na to przebaczenie nie zasługuje, to przebaczenie odrzuca lub żyje wbrew temu przebaczeniu.…Continue reading 424. Postna droga: spowiedź

423. PROCES JEZUSA 3/5

W każdą środę Wielkiego Postu na blogu wracam do procesu Jezusa Chrystusa. Czy proces ten był przeprowadzony zgodnie z ówczesnymi procedurami i w sposób prawidłowy? Kto ponosi prawną odpowiedzialność za wyrok skazujący Jezusa z Nazaretu na śmierć? Czy możliwa jest rewizja tamtego Wyroku? Odpowiedź znajdziesz na blogu.  Sanhedryn to trybunał narodowo – religijny. W jego…Continue reading 423. PROCES JEZUSA 3/5

422. Postna Droga: zderzenie z prawdą o Janie Pawle II

„Gdy zatem zbliża się ku końcowi drugie tysiąclecie chrześcijaństwa, jest rzeczą słuszną, aby Kościół w sposób bardziej świadomy wziął na siebie ciężar grzechu swoich synów, pamiętając o wszystkich tych sytuacjach z przeszłości, w których oddalili się oni od ducha Chrystusa i od Jego ewangelii i zamiast dać świadectwo życia inspirowanego wartościami wiary, ukazali światu przykłady…Continue reading 422. Postna Droga: zderzenie z prawdą o Janie Pawle II

421. PROCES JEZUSA (2/5)

W każdą środę Wielkiego Postu na blogu wracam do procesu Jezusa Chrystusa. Czy proces ten był przeprowadzony zgodnie z ówczesnymi procedurami i w sposób prawidłowy? Kto ponosi prawną odpowiedzialność za wyrok skazujący Jezusa z Nazaretu na śmierć? Czy możliwa jest rewizja tamtego Wyroku? Odpowiedź znajdziesz na blogu.  Proces Jezusa Chrystusa jest bez wątpienia jednym z…Continue reading 421. PROCES JEZUSA (2/5)