439. Jan Paweł II: do rodzin

W tym miejscu warto wspomnieć pokrótce o dewiacjach, jakich doznało w licznych krajach tak zwane — państwo prawa. Prawo Boże w stosunku do życia ludzkiego jest jednoznaczne i kategoryczne. Bóg zakazuje: „Nie zabijaj” (por. Wj 20,13). Żaden ludzki prawodawca nie może więc powiedzieć: wolno ci zabijać, masz prawo zabijać czy nawet powinieneś zabijać. Niestety, w…Continue reading 439. Jan Paweł II: do rodzin

438. Droga Światła: być dla innych

„Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje” słowa z czwartkowej Ewangelii. Słowa wypowiedziane do uczniów w wieczerniku, w Wielki Czwartek, na kilka godzin przed męką. Kto jest do mnie posłany? Moi bliscy, rodzina, przyjaciele, żona, dzieci. Mam ich przyjąć, mam być dla nich. Mam ich przyjąć a zatem być otwarty na ich obecność, na…Continue reading 438. Droga Światła: być dla innych

437: Jan Paweł II: Królowa Polski

1. „Tyś wielką chlubą naszego narodu” (por. Jdt 15,9). Słowa te odzywają się z jasnogórskiego Szczytu w dniu patronalnego święta Królowej Polski. „Tyś jest otuchą naszego narodu” – tak śpiewaliśmy dzisiaj. Słowa te idą w parze z modlitwą wypowiadaną przez tyle pokoleń w ojczystym języku: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między…Continue reading 437: Jan Paweł II: Królowa Polski

436. Droga Światła: Wolna wola

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec.” Słowa Pana Jezusa z ostatniej niedzieli pokazują jak bardzo Bóg szanuje naszą wolną wolę. Brama to konstrukcja statyczna. Owca sama musi wejść przez bramę by znaleźć się w bezpiecznej zagrodzie, Ona musi wybrać drogę do bramy, nie zboczyć z tej drogi i sama musi przez tą bramę…Continue reading 436. Droga Światła: Wolna wola