291. Krzyż cierpienia/ / Jan Paweł II na Wielki Post # VI

„Cierpienie jest częścią doczesnego doświadczenia człowieka, który musi nauczyć się je akceptować i przezwyciężać (por. n. 2: «L’Osservatore Romano», wyd polskie, n. 1-2/1984, s. 3). Jakże jednak byłoby to możliwe, jeśli nie mocą Chrystusowego krzyża? W śmierci i zmartwychwstaniu Odkupiciela ludzkie cierpienie znajduje swój najgłębszy sens i zbawczą wartość. Całe brzemię ludzkich udręk i cierpień…Continue reading 291. Krzyż cierpienia/ / Jan Paweł II na Wielki Post # VI

70. Postne Skojarzenia: CIERPIENIE

Wtedy gdy doświadczamy cierpienia, smutku, jakiejś tragedii, zwykle pytamy gdzie jest Bóg? Dlaczego On na to pozwala? Co, na przykład, winne są dzieci cierpiące na nowotwory? Buntujemy się przed cierpieniem, ganimy Boga że na cierpienie pozwolił. Tymczasem cierpienie nie pochodzi od Boga i nie jest karą od Niego. Oczywiście czasem cierpienie jest konsekwencją naszych grzechów,…Continue reading 70. Postne Skojarzenia: CIERPIENIE