333. Przemyślenia z początku roku…

Patrząc na mój rok 2020 mogę powiedzieć że był to dla mnie dobry rok (niezależnie od panującej pandemii) W wielu jednak sprawach zawiodłem. Realizacja zobowiązań przyjętych przeze mnie dla  innych wymaga poprawy. Coraz bardziej doskwiera mi brak czasu i to brak czasu dla bycia z innymi w każdej sferze mojego życia: zawodowej i tej osobistej.…Continue reading 333. Przemyślenia z początku roku…

168. Żyć a nie trwać…

My społeczeństwa rozwinięte, świat zachodni, potrafimy z wyższością patrzyć na innych. Dumni jesteśmy z osiągnięć naszej cywilizacji. Często też, z pogardą patrzymy na innych. Zdarza się, że nie rozumiemy mieszkańców Afryki czy Ameryki Południowej, Ich styl życia może nawet jawić się nam jako jedno wielkie lenistwo. Także zresztą wewnątrz naszego kręgu kulturowego tacy Włosi czy…Continue reading 168. Żyć a nie trwać…